یازدهمین نمايشگاه بين المللي ماشين ابزار، اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق ايران<br> <br> سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بزرگ ماشین آلات ایران