هشتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌ گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران