لیبل پارس ایرانیان

نام شرکت لیبل پارس ایرانیان
موضوع لیبل قطعات خودرو
شماره تلفن ۵۵۸۴۱۷۸۲
متن تولید و تامین انواع لیبل مورد نیاز صنعت خودرو
به سفارش سازندگان
طرف قرارداد با سازه گستر و ساپکو