صنایع رباتیک آراد

نام شرکت صنایع رباتیک آراد
موضوع رباتیک ویزه مدارس و مهد کودک ها
شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۰۲۰۵۵-۰۹۱۲۷۱۶۵۸۳۷-۰۹۱۲۸۰۳۴۱۹۰
وب سایت -
متن صنایع رباتیک آراد برگزار می کند
دوره ربات کوچولوی من ویزه سنین 4 الی 6 سال
دوره ربووار ویزه سنین 7الی 10 سال
دوره کیتاروبو ویزه سنین 11 الی 13 سال
دوره سنسوروبو ویزه سنین 13 الی 16 سال