شب های تهران

نام شرکت شب های تهران
موضوع تهیه و طبخ فست فود سیار
شماره تلفن ۰۹۱۹۲۸۴۶۵۲۹
متن اینجانب داری یک دستگاه کانکس سیار مجهز به لوازم تهیه فست فود می باشم. به دنیال مستقر شدن در نمایشگاه یا مکان مشخص جهت ارائه خدمات می باشم.