دیاکو پایش پارس

نام شرکت دیاکو پایش پارس
موضوع ارائه خدمات HSEQ و سنجش عوامل زیان آور محیط کار
شماره تلفن ۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲
وب سایت https://www.diakopayesh.ir
متن شرکت دیاکو پایش پارس با بهره‌گیری از مهندسین مجرب و اساتید دانشگاهی، تجهیزات روز دنیا و روش‌های استاندارد آماده ارائه خدمات در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و استقرار سیستم‌های مدیریتی می‌باشد.اهم خدمات این شرکت به شرح زیر می‌باشد:

– خدمات بهداشت حرفه‌ای و اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار
– استقرار سیستم‌های مدیریتی، ممیزی و آموزش
– مدیریت ریسک و مدلسازی
– تدوین طرح‌های مدیریت بحران و شرایط اضطراری
– اجرای طرح‌های مطالعاتی در حوزه محیط زیست و مدیریت انرژي
– خدمات ارگونومی و طراحی محیط کار
– محتوای سازی و طراحی نرم افزارهای تخصصی در حوزه HSE و مدیریت بحران