آبراک پوشش برتر

نام شرکت آبراک پوشش برتر
موضوع پوشش های ضد حریق
شماره تلفن ۰۹۱۲۵۸۴۴۳۳۷
وب سایت http://abrockposhesh.com
متن اجرای پوشش حریق همراه با :
1.اخذ تاییدیه پوشش حریق از سازمان آتش نشانی
2. استفاده از مصالح پایه معدنی دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ( FR 1700)
3.اجرا توسط شرکت دارای صلاحیت ( بر اساس وندور لیست سازمان آتش نشانی تهران)
4. خدمات مشاوره ای ( رایگان )
5. ارائه گواهی عدم خلاف پوشش حریق
6. ارائه برنامه زمان بندی ( پیشرفت فیزیکی وريالی پروژه)