شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی و مجموعه هایپر اکسپو تفاهم نامه ای با هدف هوشمند سازی نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی را منعقد کردند.

نمایشگاه های در حال برگزاری

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

۱۳۹۸/۰۲/۰۲ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
نمایشگاه بین المللی تهران

دومین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی

۱۳۹۸/۰۲/۰۲ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی و مجموعه هایپر اکسپو تفاهم نامه ای با هدف هوشمند سازی نمایشگاه های منطقه آزاد انزلی را منعقد کردند.

تعداد مشاهده : ۸۷۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

علیرضا بهرامی نجات مدیر مجموعه هایپر اکسپو و دبیر مرکز تخصصی نمایشگاه مجازی که برای امضای این تفاهم نامه به دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی رفته بود ضمن ابراز خوشحالی از همکاری با منطقه آزاد انزلی، بر هوشمند سازی نمایشگاه ها در سطح کشور و استفاده برگزارکنندگان و محل های برگزاری نمایشگاه ها از ظرفیت مجموعه بزرگ هایپر اکسپو برای رشد و توسعه نمایشگاه های فیزیکی تاکید کرد.

وی گفت: خوشحالیم که توانسته ایم نمایشگاه مجازی (هایپر اکسپو) را راه اندازی کنیم و بزودی می توانیم تمامی توانمندی های شرکت ها را در نمایشگاه های مجازی و بر بستر وب داشته باشیم و با همکاری گروه متخصصین و مدیران ایران و طرح ملی حکاک امکاناتی را آماده کرده ایم که به رشد اقتصادی شرکت ها کمک فراوانی می کند. وی هدف از امضاي تفاهم نامه با شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی را ارتقای کیفیت و افزایش اثر بخشی نمایشگاه های آن مجموعه و کمک به تمامی شرکت های فعال کشور در جهت رشد و درآمدزایی بیشتر اعلام کرد.