بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران

نمایشگاه های در حال برگزاری

اولین نمایشگاه رونق تولید

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
نمایشگاه بین المللی اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و پوشش های ساختمانی

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
نمایشگاه بین المللی اصفهان

بيستمين نمايشگاه عرضه مستقيم كالا ( فروش پاييزه )

۱۳۹۸/۰۶/۲۲ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
نمایشگاه بین المللی مشهد

نخستین نمایشگاه کتابهاي آموزشی و کمک آموزشی ایران

۱۳۹۸/۰۶/۲۲ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه فروش پاییزه

۱۳۹۸/۰۶/۲۴ الی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
نمایشگاه بین المللی استان همدان

همین نمایشگاه فروش پاییزه

۱۳۹۸/۰۶/۲۳ الی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
نمایشگاه بین المللی گلستان

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران

تعداد مشاهده : ۸۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

 بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران که از معتبرترین و عظیم ترین نمایشگاههای فرش در ایران و حتی دنیا میباشد در حال برگزاری است. این نمایشگاه از تاریخ ۳لغایت ۹ شهریور در محل دایمی نمایشگاههای تهران در حال برگزاری میباشد