اولین نمایشگاه مجازی مبلمان در ایران

نمایشگاه های در حال برگزاری

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

۱۳۹۸/۰۶/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
نمایشگاه بین المللی تهران

سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی

۱۳۹۸/۰۶/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
نمایشگاه بین المللی تهران

سومین دوره نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا

۱۳۹۸/۰۵/۳۱ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
نمایشگاه بین المللی اصفهان

1398/06/01

۱۳۹۸/۰۶/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
نمایشگاه مصلی تهران

دهمین دوره نمایشگاه خانه مدرن

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ الی ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
نمایشگاه بین المللی قزوین

اولین نمایشگاه مجازی مبلمان در ایران

تعداد مشاهده : ۱۰۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

برای اولین بار در ایران همزمان با برگزاری نمایشگاه مبلمان نمایشگاه مجازی آن نیز در سایت هایپر اکسپو  برگزار کننده نمایشگاه های مجازی در ایران  برگزار می شود مدت برگزاری این نمایشگاه 15/5/98 تا 15/5/99 می باشد.