گروه فناوری پرند

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام گروه فناوری پرند
حوزه فعالیت گروه فناوری پرند، ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی و استقرار نرم افزار ITIL, Wendia POB
شماره تلفن ۸۸۵۰۱۳۵۸
فاکس ۸۸۵۰۰۲۴۴
پست الکترونیک info@parand.ir
وب سایت http://www.parand.ir
آدرس خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، خيابان خليل حسينی، کوچه نکيسا، شماره 35، واحد 3
فایل کاتالوگ دانلود