گروه تولیدی ایران چسب و الغری

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام گروه تولیدی ایران چسب و الغری
حوزه فعالیت "انواع چسب های بسته بندی و کاغذی"
شماره تلفن ۰۲۸-۳۲۲۴۶۹۵۰-۴
فاکس ۰۲۸-۳۲۲۴۳۷۱۱
پست الکترونیک sale@iranchasb.co
وب سایت http://www.iranchasb.co
آدرس قزوین شهر صنعتی البرز خیابان امیرکبیر شرقی
فایل کاتالوگ دانلود