کنترل فرآیند پاسارگاد

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام کنترل فرآیند پاسارگاد
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۲۲۴۳۱۷۴۱
فاکس ۴۶۰۴۵۷۸۷
پست الکترونیک info@cfp.co.ir
وب سایت http://www.cfp.co.ir
آدرس تهران - تهران - ولنجک، بلوار دانشجو، داخل دانشگاه شهید بهشتی - مرکز رشد واحدهای فناور - 1
فایل کاتالوگ دانلود