ژال تجهیز

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام ژال تجهیز
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۰۲۶-۳۴۷۰۳۰۰۶
فاکس ۰۲۶-۳۴۷۰۳۰۰۶
وب سایت http://www.jaltajhiz.co.ir
آدرس البرز - کرج - خیابان قزوین - کمالشهر - خیابان صفا - اول - 2 - 2
فایل کاتالوگ دانلود