چینی بهداشتی ایساتیس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام چینی بهداشتی ایساتیس
حوزه فعالیت سایر گروه های مرتبط
شماره تلفن ۳۷۲۷۲۰۶۰
فاکس ۳۷۲۷۲۴۹۱
پست الکترونیک info@chini-isatis.com
وب سایت http://www.chini-isatis.com
آدرس یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار اقاقیا ،بیست و چهار متری نسترن ، فاز دو
فایل کاتالوگ دانلود