پیشتازان توسعه کامران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پیشتازان توسعه کامران
حوزه فعالیت صندوق های فروشگاهی-تجهیزات فروشگاهی-هند هلد های صنعتی
شماره تلفن ۸۸۲۰۹۱۹۰
فاکس -
پست الکترونیک info@ptcnet.ir
وب سایت http://www.ptc.co.ir
آدرس میدان ونک-برج آسمان-طبقه 10-واحد 1001
فایل کاتالوگ دانلود