پیام نیام اصل

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پیام نیام اصل
حوزه فعالیت محصولات (پیش ساخته / نهایی)
شماره تلفن ۰۲۶۳-۲۳۱۸۱۸۸-۹
فاکس ۰۲۶۳-۲۳۱۸۱۹۰
پست الکترونیک flamingoorginal@gmail.com
وب سایت http://www.flamingoco.com
آدرس کرج،کیلومتر28 جاده مخصوص،نرسیده به پل مترو،خیابان طالقانی پلاک6
فایل کاتالوگ دانلود