پمپیران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پمپیران
حوزه فعالیت توليد كننده انواع الكتروموتورهاي شناور چاه عميق ، پمپ شناور چاه عميق ، پمپ دو مكشه ، پمپ فشارقوي ، پمپ گريز از مركز با آب دهي زياد ، پمپ گريز از مركز افقي ، پمپ گريزاز مركز گل كش ، پمپ شناور مخزني ، پمپ فرايندي ، پمپهاي نفتي API610 ، پمپهاي روغن داغ و بوي
شماره تلفن ۰۴۱۳۲۸۹۰۶۴۴
فاکس -
پست الکترونیک info@pumpiran.com
وب سایت http://www.pumpiran.com
آدرس تبریز - شهرک صنعتی قراملک - بلوار پمپیران
فایل کاتالوگ دانلود