پمپیار

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پمپیار
حوزه فعالیت تولید پمپ و سیستم های انتقال مواد مونو پمپ، لوب پمپ، پمپ دنده ای، پمپ های خودمکش، پمپ های استیل
شماره تلفن ۰۵۱۳۷۲۸۵۲۶۳
۹۶۸۶۱۷۰۱
فاکس -
وب سایت http://www.pumpyar.com
آدرس خیابان آبکوه ، آبکوه 21، تقاطع عطار ، پلاک 368 واحد 1
فایل کاتالوگ دانلود