پشم سنگ ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پشم سنگ ایران
حوزه فعالیت رنگ، چسب و رزین و عایق ها
شماره تلفن ۸۸۸۰۹۵۲۹
فاکس ۸۸۸۰۹۹۰۹
پست الکترونیک info@pashmesangiran.ir
وب سایت http://www.pashmesangiran.ir
آدرس خیابان استاد نجات الهی خیابان فلاح پور پلاک چهارم
فایل کاتالوگ دانلود