پرچ کاران آسیا

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پرچ کاران آسیا
حوزه فعالیت پین - پرچ و پیچهای خاص و قطعه محوری مورد نیاز کلیه صنایع
شماره تلفن ۴۶۸۸۸۸۸۳
فاکس ۴۶۸۸۷۰۰۰
پست الکترونیک info@pkagroup.ir
وب سایت http://www.pkagroup.ir
آدرس تهران - کیلومتر 19 جاده قدیم کرج - شهر قدس - بلواراسماعیل آباد - خ صنعت4 - پ12
فایل کاتالوگ دانلود