پرشیا پلاستیک 

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پرشیا پلاستیک 
حوزه فعالیت محصولات (پیش ساخته / نهایی)
شماره تلفن ۵۵۳۷۴۷۳۸
فاکس ۵۵۳۷۴۷۵۹
پست الکترونیک pershiaplastic@yahoo.com
وب سایت http://www.pershiaplasticproup.com
آدرس کارگر جنوبی بعد از خیابان مختاری مجتمع تجاری گنجینه پلاک 211
فایل کاتالوگ دانلود