پدیده نوژن پارس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پدیده نوژن پارس
حوزه فعالیت طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی
شماره تلفن ۰۵۱-۳۸۴۸۹۸۲۰
فاکس ۰۵۱-۳۷۰۵۲۲۲۷
وب سایت http://www.pnojen.com
آدرس خراسان رضوی - مشهد - سناباد8 - مولوی 2 - 129
فایل کاتالوگ دانلود