پتروشیمی مبین

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پتروشیمی مبین
حوزه فعالیت تولید و توزیع برق و بخار، تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هواي سرویس، هواي ابزار دقیق،تولید و توزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس، آب آتش نشانی و آب کولینگ
شماره تلفن ۷۷۳۷۲۹۵۰۰۰
فاکس ۰۷۷۳۷۲۹۵۱۱۷
پست الکترونیک researchcenter@mobinpc.ir
وب سایت http://www.mobinpc.ir
آدرس عسلویه – نخل تقی شرکت پتروشیمی مبین
فایل کاتالوگ دانلود