پترو پلیمر

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پترو پلیمر
حوزه فعالیت مواد اولیه
شماره تلفن ۲۲۲۸۶۰۰۰
فاکس ۲۶۱۱۱۷۲۰
وب سایت http://www.petropolymerco.ir/
آدرس قزوین - شهرک صنعتی لیا
فایل کاتالوگ دانلود