پایاب بسپار ایرانیان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پایاب بسپار ایرانیان
حوزه فعالیت طراح و توليد کننده کيت هاي انشعاب آب ، فاضلاب و تجهيزات فاضلاب شهري
شماره تلفن ۳۲۴۰۱۰۴۵-۰۵۱
فاکس -
وب سایت http://www.pbi.co.ir
آدرس کیلومتر 23 بزرگراه اسیایی_شهرک صنعتی فناوریهای برتر_صنعت 2 _قطعه 135
فایل کاتالوگ دانلود