پایا سیستم

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پایا سیستم
حوزه فعالیت طراحی و تولید رک های مخابراتی و تجهیزات جانبی
شماره تلفن ۷۷۵۱۷۰۳۰
فاکس ۷۷۵۱۷۰۳۰
پست الکترونیک info@payasystem-co.com
وب سایت http://www.payasystem-co.com
آدرس تهران -هفت تیر - خیابان بهار شیراز - بعد از میدان بهار شیراز - پلاک 146 -
فایل کاتالوگ دانلود