پالیزافزار

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پالیزافزار
حوزه فعالیت تولید کننده سیستم های امینیتی،دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد و تابلوهای دیجیتال و تلویزیون های شهری
وب سایت http://www.palizafzar.com
آدرس میدان فردوسی-خیابان شهید سپهبد قرنی-پلاک 33
فایل کاتالوگ دانلود