پاریزان صنعت

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پاریزان صنعت
حوزه فعالیت فروش و تولید تجهیزات تعمیرگاهی سبک و سنگین و خطوط ریل
شماره تلفن ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۰
فاکس ۰۲۶-۳۶۱۰۱۳۹۳
پست الکترونیک info@parizansanat.com
وب سایت http://www.parizansanat.com
آدرس تهران کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج
فایل کاتالوگ دانلود