پارسیان نوین تک آسانبر

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پارسیان نوین تک آسانبر
حوزه فعالیت تولید پنل های شاسی و نمایشگر آسانسور
شماره تلفن ۲۶۲۰۸۲۳۱-۴۳
فاکس ۲۶۲۰۸۳۱۴
پست الکترونیک nikoomanzari@gmail.com
وب سایت http://www.pantainc.com
آدرس بزرگراه آفریقا - بلوار ناهید شرقی - - پ 14 - ط 4 - واحد 13
فایل کاتالوگ دانلود