پارسیان برد

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پارسیان برد
حوزه فعالیت تخته و برد
شماره تلفن ۵۶۷۲۴۱۸۸
فاکس ۵۶۸۲۴۱۸۸
وب سایت http://www.parsianboard.com
آدرس اسلامشهر - شهرک صنعتی پیچکلو - شرکت پارسیان برد
فایل کاتالوگ دانلود