پارس گرجی صنعت

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام پارس گرجی صنعت
حوزه فعالیت انواع الکترو گیربکسهای صنعتی
شماره تلفن ۳۳۹۹۲۶۰۹
فاکس ۳۳۹۵۷۰۳۱
پست الکترونیک info@parsgorji.ir
وب سایت http://www.parsgorji.ir
آدرس تهران ـ خ سعدی جنوبی ـ شماره 381
فایل کاتالوگ دانلود