هواسان

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام هواسان
حوزه فعالیت كمپرسور و تجهيزات هواي فشرده
شماره تلفن ۳۴۲۰۱۴۲۳-۷
فاکس ۳۴۲۰۲۵۲۴
پست الکترونیک info@havasan.com
وب سایت http://www.havasan.com
آدرس تبريز - شهرك صنعتي رجائي - شركت هواسان
فایل کاتالوگ دانلود