نفت ابزار

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام نفت ابزار
حوزه فعالیت تولید کننده تجهیزات جایگاههای سوخت رسانی (تلمبه های بنزین و گازوئیل)
شماره تلفن ۰۳۱۳۵۷۲۰۰۷۰-۴
فاکس ۰۳۱-۳۵۷۲۰۰۷۵
پست الکترونیک naftabzar.com@gmail.com
وب سایت http://www.naftabzar.com
آدرس اصفهان - شهرک صنعتی جی - خیابان یکم - فرعی14 - پلاک 171
فایل کاتالوگ دانلود