مهندسی و ساخت پارسان تجهیزات برق

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام مهندسی و ساخت پارسان تجهیزات برق
حوزه فعالیت طراحی و ساخت مقاومت های صنعتی شامل: مقاومت اتصال به زمین ترانسفورماتور(NGR or NER) -مقاومت ترمز دینامیکی(DBR) -بانک مقاومتی(Load Bank) -مقاومت راه انداز موتور(Motor Starting Resistors)
شماره تلفن ۰۲۴-۳۲۳۸۵۱۶۴-۶
فاکس -
وب سایت http://www.paarsun.com
آدرس زنجان- شهرک صنعتی نوآوران- خیابان شکوفایی 2
فایل کاتالوگ دانلود