مهندسی هورتاش توس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام مهندسی هورتاش توس
حوزه فعالیت ساخت دستگاه های خاص صنایع نفت و گاز
شماره تلفن ۰۵۱۳۲۴۰۰۷۴۰
فاکس ۰۵۱-۳۲۴۰۰۷۴۱
پست الکترونیک hoortash-eng@yahoo.com
وب سایت http://www.hoortash-eng.com
آدرس مشهد شهرک صنعتی فناوریهای برتر صنعت 2 واحد 136
فایل کاتالوگ دانلود