مهندسی تجهیزات پیشرفته آدنا دیاکو فناور

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام مهندسی تجهیزات پیشرفته آدنا دیاکو فناور
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۸۸۹۸۰۱۷۳
فاکس ۸۸۹۸۰۸۲۷
پست الکترونیک info@adeeco.ir
وب سایت http://www.adeeco.ir
آدرس تهران - تهران - بلوار کشاورز - ابتدای 16 آذر - 78 - 514
فایل کاتالوگ دانلود