مجتمع صنعتی ماموت

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام مجتمع صنعتی ماموت
حوزه فعالیت خدمات شهری ماشین آلات و تجهیزات
شماره تلفن ۰۲۶۴-۴۵۲۳۳۰۰
فاکس ۰۲۶۴-۴۵۲۳۷۱۳
پست الکترونیک m.vahdatkhah@mammutgroup.com
وب سایت http://www.mammutgroup.com
آدرس اتوبان کرج - قزوین - کیلومتر 35
فایل کاتالوگ دانلود