فنی مهندسی نیک سرام رازی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فنی مهندسی نیک سرام رازی
حوزه فعالیت تجهیزات مربوط به شبکه ریلی (سوزن و سایر ادوات نظیر قلاب و پدال کفشک جریان)
شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۳۵۹۹۵۱
فاکس ۰۳۱-۳۲۳۶۴۰۴۰
پست الکترونیک Info@nikceram.ir
وب سایت http://www.nikceram.ir
آدرس اصفهان، پل شیری، خیابان مقداد، نبش بن بست ناهید(شماره4)، پلاک 88
فایل کاتالوگ دانلود