فناوری داروئی درسا به ساز

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فناوری داروئی درسا به ساز
حوزه فعالیت "شرکت درسا به ساز، با حضور مستمر در امر طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، همواره در کنار صنایع و مراکز پژوهشی مرتبط با ، شیمی، نفت،پتروشیمی و رنگ ورزین و ... حاضر بوده است. توانایی این شرکت در به کارگیری فلز، شیشه و پلیمر برپایه دانش الکترونیک و م
شماره تلفن ۲۶۳۲۳۰۹۰۷۳
فاکس ۲۶۳۲۳۰۹۰۶۳
پست الکترونیک info@dorsatech.ir
وب سایت http://www.dorsatech.ir
آدرس آزادراه کرج - قزوین، بلوار سوپا، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز
فایل کاتالوگ دانلود