فناوري ازدياد برداشت فارس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فناوري ازدياد برداشت فارس
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۰۷۱-۳۷۷۴۴۶۵۹
فاکس ۰۷۱۱-۳۷۷۴۴۶۸۷
پست الکترونیک info@eor.me
وب سایت http://www.eor.me
آدرس فارس - شیراز - شهرک بزرگ صنعتی شیراز - میدان صنعت - شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز - 308
فایل کاتالوگ دانلود