فناوران نانومقیاس

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فناوران نانومقیاس
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۴۴۱۵۶۲۴۰
فاکس ۴۴۱۵۶۲۴۱
پست الکترونیک info@fnm.ir
وب سایت http://www.fnm.ir
آدرس تهران - تهران - آیت الله کاشانی - تقاطع اتوبان باکری - کیهان دوم - 23 - 37
فایل کاتالوگ دانلود