فن آوری حرارتی دمافین

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فن آوری حرارتی دمافین
حوزه فعالیت طراحی و ساخت مبدل های هواخنک، پوسته-لوله ای و فین تیوب
شماره تلفن ۴۴۹۲۲۳۱۲-۱۴
فاکس ۴۴۹۲۲۴۹۴
پست الکترونیک sales@damafin.com
وب سایت http://www.damafin.com
آدرس تهران- کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- بلوار ایران خودرو- خیابان زامیاد- شرکت دمافین
فایل کاتالوگ دانلود