فرا ذوب خلاء

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فرا ذوب خلاء
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۵۶۲۷۶۶۳۵
فاکس ۶۶۵۲۳۵۰۰
پست الکترونیک fzkh121@gmail.com
وب سایت http://www.fzkh121.com
آدرس تهران - شهریار - آزادگان-احمد آباد مستوفی-خ انقلاب - 1
فایل کاتالوگ دانلود