فاطر الکترونیک ریز پرداز

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام فاطر الکترونیک ریز پرداز
حوزه فعالیت -
شماره تلفن ۸۸۵۵۲۳۴۰
فاکس ۸۸۵۵۲۳۰۵
پست الکترونیک head@fater-electronic.com
وب سایت http://www.fater.ir
آدرس تهران - تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) - خیابان هجدهم - 14 - 6
فایل کاتالوگ دانلود