صنعت کاران برمی

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام صنعت کاران برمی
حوزه فعالیت تولید خودروهای آتش نشانی و تجهیزات وابسته
شماره تلفن ۲۶۲۱۲۴۲۰
فاکس ۲۶۲۱۲۴۱۹
پست الکترونیک bermyco1@yahoo.com
وب سایت http://www.bermyco.com
آدرس تهران - انتهای بلوار آفریقا - نرسیده به مدرس - ش216 - ساختمان مرکز تجارت ایران - ط11 - واحد6
فایل کاتالوگ دانلود