صنایع مهندسی مهرآسا میلاد

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام صنایع مهندسی مهرآسا میلاد
حوزه فعالیت جک و پاوریونیت آسانسور هیدرولیکی
شماره تلفن ۶۵۶۱۰۱۵۲-۳
فاکس ۶۵۶۱۱۰۱۹
پست الکترونیک info@hfco.org
وب سایت http://www.hfco.org
آدرس شهریار - سعید آباد - شهرک صنعتی گلگون - خ اول جنوبی - پ 8
فایل کاتالوگ دانلود