صنایع معدن شهاب سنگ

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام صنایع معدن شهاب سنگ
حوزه فعالیت مرمیت هوسین - پر طاووسی
شماره تلفن ۴۴۲۴۷۷۰۱-۴
فاکس ۴۴۲۶۵۳۸۰
پست الکترونیک info@shahab-sang.com
وب سایت http://www.shahab-sang.com
آدرس بزرگراه محمدعلی جناح - بلوار شهید گلاب بخش - نبش شهدای صادقیه - شماره 2
فایل کاتالوگ دانلود