صنایع سرما آفرین ایران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام صنایع سرما آفرین ایران
حوزه فعالیت تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی
شماره تلفن ۸۸۷۶۲۰۳۱
فاکس ۸۸۷۶۲۰۳۳
پست الکترونیک ahmadi@ssi.co.ir
وب سایت http://www.ssi.co.ir
آدرس تهران ـ خ خرمشهر غربی ـ شماره 194
فایل کاتالوگ دانلود