شهدینه آران

بانک اطلاعات نمایشگاهی
نام شهدینه آران
حوزه فعالیت نشاسته، گلوکز و گلوتن
شماره تلفن ۰۳۱۳۵۷۲۱۷۵۵
فاکس ۰۳۱۳۵۷۲۱۷۶۰
پست الکترونیک k-84449964@yahoo.com
وب سایت http://shahdineh.com
آدرس شهرک صنعتی جی خ اصلی پ ۲۹
فایل کاتالوگ دانلود